Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
categorieen
0
zoeken
https://www.magazijninrichter.nl/privacy-policy
Zoeken
Winkelmandje

  Privacy Policy

  Versie 0.1. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-05-2018

  HKM Magazijninrichter, gevestigd aan Industrieweg 50, 5145 PW Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegevens in deze privacy verklaring. 

  Contactgegevens:
  www.magazijninrichter.nl
  hkm@magazijninrichter.nl
  +31-(0)416743100

  Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. www.magazijninrichter en HKM Magazjininrichter zijn onderdeel van HKM Magazijninrichting B.V. (hierna: ‘HKM’ of ‘HKM Magazijninrichter’) verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

  1. Algemene informatie

  We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met de principes van de huidige privacyverklaring en conform de bepalingen van de wet.
  Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van paragraaf 2 Wet bescherming persoonsgegevens.

  Gegevens die wij verwerken
  HKM Magazijninrichter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
  -    Voor- en achternaam
  -    Aanhef (geslacht)
  -    Adresgegevens
  -    Telefoonnummers
  -    E-mail adres
  -    IP-adres
  -    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  -    Gegevens over uw activiteit op onze website
  -    Bankrekeningnummer

  Bezoek aan onze website
  U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons gegevens over uw persoon hoeft mee te delen. Daarbij wordt dan alleen niet-persoonsgebonden toegangsinformatie opgeslagen, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina van waar u ons bezoekt of de naam van het door u opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd met het oog op een verdere verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van ons aanbod en kunnen niet in verband worden gebracht met uw persoon.

  Gebruik van diensten en service
  Persoonsgegevens worden in principe alleen verzameld, wanneer u ons deze meedeelt in het kader van de diensten en services die we op onze website aanbieden. Dat zal met name het geval zijn, wanneer u een bestelling plaatst, een online gebruikersaccount opent, een verzoek om nadere inlichtingen verstuurt of wanneer u zich op onze nieuwsbrief abonneert.

  We gebruiken persoonsgegevens in wezen uitsluitend voor de afhandeling van bestellingen. Dit omvat ook het doorgeven van de benodigde gegevens aan de betreffende transportonderneming, die in onze opdracht uw bestelling levert en het doorgeven van betalingsgegevens aan de financiële dienstverlener die voor ons alle betalingen afhandelt. We behouden ons het recht voor om adresbestandsvergelijkingen (naam, bedrijfsnaam en adressen) uit te voeren met bedrijfsinformatiediensten ten behoeve van systeemoptimalisatie. In geen geval worden gegevens voor het controleren van de kredietwaardigheid noch andere informatie over statistische waarschijnlijkheden van betalingsmoeilijkheden vergeleken of uitgewisseld. Verder gebruiken we persoonsgegevens nog ter controle van de kredietwaardigheid, om misbruik van ons online aanbod te voorkomen en om informatie over bestellingen, diensten, services en aanbiedingen ter beschikking te stellen.

  We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. De algemene voorwaarden kunt u op elk moment hier nalezen. Uw bestellingen uit het verleden kunt in het klanten-login gedeelte bekijken of bij ons opvragen via hkm@magazijninrichter.nl

  Gebruik voor reclamedoeleinden
  Persoonsgegevens worden alleen voor reclamedoeleinden gebruikt, verwerkt en doorgegeven, indien daar uitdrukkelijk en specifiek toestemming voor verleent wordt (bijvoorbeeld op het moment dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbriefservice) en uitsluitend onder inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen (bv. reclame per post voor professionele doeleinden). De aldus gegeven toestemming voor de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kan bovendien op elk moment ingetrokken worden door middel van een simpele kennisgeving. Dat kan per brief naar HKM Magazijninrichting B.V., Industrieweg 50, 5145 PW Waalwijk of via een e-mail naar hkm@magazijninrichter.nl. Voor meer informatie ter zake kunt u altijd terecht bij onze contactpersonen.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  HKM Magazijninrichter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HKM Magazijninrichter) tussen zit. 

  Beveiliging van persoonsgegevens
  HKM Magazijninrichter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruiken wij de beveiligde internetverbinding 128 bit Secure Sockets Layer (SSL). 
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hkm@magazijninrichter.nl 

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  HKM Magazijninrichter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

  Delen van persoonsgegevens met derden
  HKM Magazijninrichter deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HKM Magazijninrichter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

  Beheer en wissen van uw gegevens
  Indien u over een account beschikt op www.magazijninrichter.nl kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. U kunt ten allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, ie wijzigen of definitief te verwijderen.  En mocht omwille van wettelijke, contractuele of fiscaal- of handelsrechtelijke bewaringsverplichtingen of andere wettelijke voorziene redenenen niet mogelijk blijken om uw gegevens te wissen, kunt u ze in plaats daarvan laten blokkeren. Wij zullen er altijd naar streven zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. 


   

            ....... 

  2. NIEUWSBRIEF

  Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens (in het bijzonder uw e-mailadres) voor de toezending van nieuws en informatie over onze producten en dan met name voor de toezending van speciale aanbiedingen en andere interessante informatie en acties.

  Om onze nieuwsbriefservice continu te kunnen verbeteren, hebben we onze nieuwsbrief daarnaast echter ook voorzien van een tracking-functie. Deze functie deelt ons alleen mee of en eventueel wanneer onze nieuwsbrief geopend werd en welke links er precies aangeklikt werden. De meldingen van het trackingsysteem gebeuren op anonieme basis en bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
  Inschrijven op onze nieuwsbrief gebeurt via de zgn. 'double opt-in procedure'. Deze procedure bestaat uit twee stappen: Bij de eerste stap moet iemand die in de nieuwsbrief geïnteresseerd is, zich aanmelden op onze website (eerste opt-in). En bij de tweede stap moet de persoon zijn aanmelding voor de nieuwsbrief bevestigen (tweede opt-in). Voor deze laatste stap ontvangt de betrokkene een bevestigingsmail op het e-mailadres dat hij bij stap 1 heeft opgegeven. Deze mail bevat een link waarmee hij zijn aanmelding voor de nieuwsbrief kan activeren. Het is pas na geklikt te hebben op de link in voormelde bevestigingsmail, dat de persoon in kwestie opgenomen wordt in de lijst van abonnees van de nieuwsbriefservice.

  Mocht u dus een bevestigingsbericht ontvangen en toch geen gebruik wensen te maken van onze nieuwsbriefservice (bv. als u zich per vergissing voor de nieuwsbrief zou hebben aangemeld of als een derde zonder toelating gebruikgemaakt zou hebben van uw e-mailadres), dan hoeft u dit bericht alleen maar te negeren. Een registratie via de double opt-in procedure wordt in ieder geval pas van kracht na activering van de bevestigingslink.
  En wanneer u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment in het nieuwsbriefcentrum afmelden. Elke nieuwsbrief bevat bovendien een afmeldingslink, waarmee u zich eveneens kunt afmelden. Tot slot kunt u in het nieuwsbriefcentrum ook uw gegevens wijzigen. 

  3. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken. 

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een bepaalde webpagina bezoekt. Onze cookies brengen geen schade toe aan uw computer en er worden bij het gebruik hiervan geen persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals betalingsgegevens, naam of adres.

  HKM Magazijninrichter gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren.
  Deze cookies maken bijvoorbeeld ook het gebruik van een virtuele winkelwagen mogelijk, zorgen ervoor dat wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, houden web statistieken bij en lossen eventuele foute op. 

  Ook maken wij gebruik van (third party) tracking cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat zorgvuldig geselecteerde leveranciers tijdens uw bezoek aan onze website u verschillende producten en diensten aan kunnen bieden die zijn gebaseerd op uw smaak en interesses. Tot slot maken wij gebruik van social media cookies. Wanneer u content van www.manutan.nl wilt delen via sociale netwerken, kunt u van deze netwerken cookies ontvangen. Voor de cookies die deze netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Wij benadrukken dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. HKM Magazijninrichter heeft geen invloed op de inhoud van deze verklaringen.
  •    Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
  •    Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
  •    Linked-in https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

  Plaatsing van cookies
  HKM magazijninrichter plaatst de volgende cookies:
  •    Google Analytics Middels deze cookie wordt een beter inzicht verkregen in het surfgedrag van de bezoeker aan www.magazijninrichter.nl. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren.

  Toestemming voor het gebruik van cookies en het beheer van cookies
  Voor het gebruik van andere cookies dan de functionele en analytische cookies is uw toestemming vereist. De mogelijkheid om het gebruik van deze cookies al dan niet te accepteren geven wij u bij uw eerste bezoek aan onze website.
  Indien u niet wilt dat HKM Magazijninrichter of derde partijen cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. U kunt ook de instellingen zodanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert of de cookies die reeds zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. 

  Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring. Bekijk daarom regelmatig deze verklaringen voor een update van ons beleid.

  Toepasselijkheid privacy- en cookiebeleid en algemene voorwaarden
  Ons privacy- en cookiebeleid en onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

  4. CONTACT

  Gelieve u met eventuele vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens, alsook voor bijkomende informatie of om gegevens te laten corrigeren, blokkeren of schrappen of om een vooraf gegeven toestemming in te trekken, te wenden tot:

  HKM Magazijninrichting B.V.
  Industrieweg 50
  5145 PW Waalwijk
  Tel.: 0416-743100
  E-Mail: hkm@magazijninrichter.nl

  KVK 54803861
  BTW 851446644B-01